Kwalifikacje

1. Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, magister psychologii
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, studia podyplomowe seksuologii klinicznej 2011


2. Dorobek pracy badawczej:

Pracę badawczą rozpocząłem pod kierunkiem profesora Ryszarda Kościelaka, który był promotorem mojej pracy magisterskiej zatytułowanej: Zastosowanie lustra w terapii osób po udarze mózgu. Wyniki tej pracy pozwalają mi sądzić, że terapia z zastosowaniem lustra jest skuteczna.
W pracy dyplomowej studiów podyplomowych zatytułowanej: Porównanie jakości życia seksualnego osób po udarze mózgu i osób bez epizodu udaru udało mi się udowodnić, że osoby badane po udarze mózgu i osoby badane bez epizodu udaru mózgu różnią się istotnie jakością życia seksualnego. Wyniki pracy będą wykorzystana w artykule profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza w Przeglądzie Seksuologicznym.

Praca naukowa – „Rehabilitacja po udarze mózgu”.

   Moje certyfikaty na portalu ZnanyLekarz.pl