Leczenie nerwic, lęków i depresji

Depresje i nerwice to choroby objawiające się w sferze emocjonalnej. Spotykane są przede wszystkim u ludzi w każdym wieku. Jednak coraz częściej spotyka się je wśród młodych, jako skutek wpływu cywilizacji.
W leczeniu depresji i nerwic zaleca się cierpliwość i konsekwencję. W przypadku metody BRT zalecana jest seria 10 zabiegów, dopiero wówczas można oczekiwać pozytywnych efektów naszej terapii.

Objawy nerwicy:

  • Somatyczne: napięciowy ból głowy, żołądka, serca, kręgosłupa, zawroty głowy, drżenie kończyn, kołatanie serca
  • Zaburzenia funkcji poznawczych: myślenie natrętne, natręctwa ruchowe, trudności w koncentracji
  • Zaburzenia emocji: fobie, napady lęku, brak motywacji, apatia, labilność emocjonalna, przygnębienie, zaburzenie snu

Powyższe zdjęcie przedstawia aparaturę Bicom®Optima. 

 

Podstawy terapii biorezonansowej (BRT)

Terapia biorezonansowa została po raz pierwszy przedstawiona w 1977 r. przez niemieckiego lekarza Franza Morella, poprzedzona ponad dziesięcioletnimi badaniami biofizyków, przede wszystkim prof. Smitha z Londynu. 


Bicom®Optima to urządzenia diagnostyczno-terapeutyczne do biorezonansu o szerokim spektrum możliwości. 

Metoda terapii biorezonansowej wykorzystuje indywidualne dla każdego człowieka spektrum drgań jego tkanek. Oprócz drgań fizjologicznych, sterujących i koordynujących reakcje chemiczne, procesy rozwojowe, regeneracyjne, przemiany materii, czy też wydzielania hormonalnego, występują w organizmie człowieka drgania patologiczne, które odgrywają rolę zakłócającą.
Źródłem drgań patologicznych mogą być: nie wyleczone ogniska chorobowe, różnego rodzaju blizny, zatrucie: toksynami, wirusami, truciznami środowiskowymi oraz urazy, obciążenia metalami ciężkimi, i inne. Obciążającymi są również: wpływ pogody, geopatia, i inne zagrażające życiu czynniki jakie oferuje nam nowoczesny świat. Wiele chorób ma swój początek w błędnych niezharmonizowanych drganiach, które prowadzą do zaburzeń regulacji procesów biochemicznych.
Elektromagnetyczne sygnały wysyłane przez organizm zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz ciała są odbierane za pomocą trzymanych przez pacjenta elektrod i przekazywane przez przewody do aparatu terapeutycznego Bicom lub Mora. Celem terapii jest zredukowanie informacji patologicznych, nawet ich usunięcie oraz wzmocnienie drgań fizjologicznych.
Aby to osiągnąć w umieszczonym aparacie filtrze oddzielone są drgania zdrowe od patologicznych czyli chorobowych. Drgania zdrowe wracają do pacjenta w formie wzmocnionej, natomiast chorobowe są elektrycznie odwracane i w tej dopiero formie wprowadzane do organizmu. Po poprawie biofizykalnego stanu energetycznego, następuje szybko poprawa procesów biochemicznych zmierzająca ku normalizacji.

Poprzez tę formę terapii może być efektywnie leczonych, czasami nawet z zaskakującą szybkością wiele schorzeń jak stany zapalne, bóle , nerwice, choroby wrzodowe, reumatyczne-cukrzyca, alergeny, astma. Przy przewlekłych lub ciężkich zmianach, leczenie przybiera postać dłuższego procesu terapeutycznego.

Metoda ta została gruntownie naukowo zbadana i w żaden sposób nie działa obciążająco na pacjenta.

www.monadith.com.pl

JAK DZIAŁA BIOREZONANS?
 
Metoda Biorezonansu opiera się na założeniu, że procesy fizjologiczne w organizmie są kontrolowane i regulowane, nie tylko w wyniku procesów chemicznych, lecz w dużym stopniu elektromagnetycznych impulsów substancji i systemów.
Co więcej, oznacza to, że narządy, organy i układy w zdrowym organizmie wykazują charakterystyczne wzory częstotliwości i że każda ingerencja w częstotliwości tych wzorów może prowadzić do znacznych zakłóceń w organizmie, a ostatecznie do choroby.
 
Badania Burr`a na Uniwersytecie w Yale w latach trzydziestych pokazały, że zdrowe narządy i układy narządów emitują fale elektromagnetyczne o charakterystycznej częstotliwości i charakterystycznym wzorze częstotliwości. Co więcej, najnowsze wyniki badań z innych renomowanych, międzynarodowych ośrodków naukowych takich jak grupa profesora H. Hamalainen Politechniki w Helsinkach, udowodniły i potwierdziły istnienie tych drgań.
 
Profesor PA Anninos Demokryt (University of Tracji w Aleksandropolis, Grecja)
Wykazał w szeregu badań naukowych uzasadnione powiązania między procesami patologicznymi zmianami wzorów częstotliwości.
 
Od 1978 roku firma Regumed jest liderem w produkcji urządzeń do terapii biorezonansowych.
Ścisła współpraca z lekarzami oraz terapeutami z całego świata zaowocowała powstaniem najnowszej 8 generacji urządzeń. Metoda Bicom zaliczana jest do medycyny komplementarnej, używana również w świecie przez wiele uniwersytetów.
 
Uniwersytet w Pressburgu otrzymał 2 miliony Euro na badania nad urządzeniami do biorezonansu.

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE BIOREZONANSU ICOM
 
Diagnostyka alergii: pokarmowych, konserwanty, alergeny wziewne, pyłkowe, własne.
 
Diagnostyka obciążeń: wirusy, bakterie, pasożyty, szczepionki, metale ciężkie, toksyny, chemia, geopatia, testy 5 elementów (medycyna Chińska).
 
Możliwości terapeutyczne: eliminacja alergii; eliminacja obciążeń organizmu; terapie schorzeń przewlekłych układu: ruchu, krążenia, pokarmowego; terapie zaburzeń seksualnych; terapie odpornościowe, wspomaganie terapii nałogów; terapie chorób skóry; regulacja zaburzeń hormonalnych; terapie detoksyfikacji i inne.
 
Ponad 1000 gotowych programów terapeutycznych dla wielu wskazań.
Ponad 220 użytecznych połączeń programów (łańcuchy Programów).
Ponad 400 zapisanych kompleksów substancji (wzory substancji terapeutycznych) w celu ustabilizowania pacjenta.
Ponad 450 dostępnych alergenów.
Ponad 480 dostępnych patogenów do identyfikacji.
 
Terapie przyjazne pacjentom.
 
Codziennie  spotykamy się z coraz to większą grupą pacjentów, którzy poszukują pomocy zgodnie z medycyną naturalną, której działania nie pozostawiają skutków ubocznych.
 
Diagnostyka i terapia aparatem Bicom Optima jest bezbolesna i bezinwazyjna, możliwa również u dzieci poniżej 3 roku życia.
Terapia biorezonansem aparaturą Bicom Optima jest bezpieczna, nie wiąże się z przerwą w normalnym leczeniu, nie wpływa też na wchłanianie leków.
 
Opracowano na podstawie materiałów ze szkoleń i seminariów Monaditth-Biomed s.c.

   Moje certyfikaty na portalu ZnanyLekarz.pl