Leczenie po udarze mózgu

USPRAWNIANIE RĄK PO UDARZE MÓZGU

Osoby badane ćwiczą rękę sprawną przed lustrem, otwierając i zamykając dłoń oraz wykonując dowolne ruchy przedramieniem przez okres 6 tygodni. Do ćwiczeń zapraszane są wszystkie te osoby, które maja niesprawną rękę i/lub dłoń w wyniku udaru mózgu. Stopień niesprawności jest bez znaczenia, może być ręka całkowicie bez czucia i bez ruchu, jak i z ruchem i czuciem.

Kryterium kwalifikacji; zgoda pacjenta, posiadanie wyniku badania rezonansu magnetycznego (MRI) lub tomografii komputerowej (CT), niedowład połowiczy z ograniczoną funkcją ręki, możliwość porozumiewania się.

Usprawnienie ręki to pobudzenie rozwoju ruchowego i czuciowego, możliwości uczenia się nowych aktów ruchowych oraz łączenia różnego typu ruchów.

Nawet po poważnym uszkodzeniu mózg potrafi w zadziwiający sposób odzyskiwać sprawność. Jednak zdolność odbudowy zależy w dużym stopniu od miejsca uszkodzenia, jak i od wielkości.

   Moje certyfikaty na portalu ZnanyLekarz.pl