Bóle głowy

Bóle głowy należą do najczęstszych dolegliwości występujących u człowieka. Bóle te mogą być sygnałem poważnej choroby, dlatego też należy przeprowadzić dokładne badania. Ból głowy związany jest z podrażnieniem w obrębie: opon twardych, zatokach żylnych, naczyniach głowy i zwojów nerwów czaszkowych, mięśni karku, zatok, ucha zewnętrznego i środkowego, zęby.
 
Bóle głowy jako choroba samoistna pochodzenia naczyniowego to: migrena, ból głowy typu napięciowego, klastrowe bóle głowy, migrena szyjna. Pochodzenie z nerwobóli to nerwoból nerwu trójdzielnego.
 
Bóle głowy jako objaw: choroby ogólnoustrojowej i narządów wewnętrznych (choroby zakaźne, zatrucia, nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość, czerwienica, niewydolność nerek); choroby układu nerwowego (krwotok, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, guz mózgu, miażdżyca, depresja, nerwica); choroby narządów części twarzowej czaszki ( oczy, nos, zatoki przynosowe, zęby); choroby kości czaszki; choroby kręgosłupa szyjnego; uraz głowy; bóle głowy psychogenne.
 
Osobnym problemem są bóle migrenowe, które dzielimy na migrenę z aurą i bez aury.
Napad migreny z aurą poprzedzają rozmaite sensacje występujące na kilka lub kilkanaście minut przed właściwym bólem, najczęstsza jest aura wzrokowa ( migocąca plama lub ubytki w polu widzenia). W innych przypadkach aura ujawnia się w postaci neurologicznych objawów ogniskowych (jednostronne mrowienia i drętwienia, obejmujące rękę i usta, przemijający niedowład połowiczny, zawroty. Po ustąpieniu aury pojawia się ból głowy, światłowstręt, nudności i wymioty. Napady występują od kilku rocznie do jednego lub więcej tygodniowo. Przeważnie ujawniają się bez uchwytnej przyczyny, a niekiedy są prowokowane przez takie czynniki jak niedosypianie, nadmiernie długi sen, miesiączka.
 
Między napadami osoba cierpiąca na migrenę często nie ma żadnych dolegliwości, ale u niektórych osób występują zaburzenia narządów wewnętrznych np: zawroty głowy; bóle brzucha; okresowa biegunka; bóle w klatce piersiowej i kończynach; napady gorączki; zaburzenia snu i omdlenia.
 
Migrena bez aury pojawia się bez wstępu a objawy są podobne do migreny z aurą.
 
Ból głowy typu napięciowego: przewlekłe, okresowe lub codzienne bóle związane ze stresem obejmujący całą głowę lub  umiejscowione w czole, potylicy lub skroniach. Nie maja one charakteru napadowego, nasilają się powoli, trwają cały dzień lub kilka dni.
Klastrowy ból głowy: występuje głównie u mężczyzn w młodym i średnim wieku. Umiejscowiony jest jednostronnie w okolicy oczodołu, czoła, skroni. Towarzyszy mu łzawienie, wyciek śluzowy z nosa lub jego niedrożność, pot na czole, niepokój. Napady bólu trwają od kilkunastu minut do 2-3 godzin, powtarzają się kilka razy dziennie i trwają nawet przez kilka lub kilkanaście tygodni. Potem następuje przerwa w bólach i kolejny nawrót choroby po kilku miesiącach lub latach.
Migrena szyjna: dotyczy przeważnie kobiet i zaczyna się w okresie przekwitania. Pojawia się stały ból w obrębie karku i potylicy, towarzyszą mu zawroty głowy, wymioty, drętwienie w kończynach. Mogą współistnieć objawy nerwicowo-depresyjne.
Guz mózgu: przewlekłe bóle głowy są częstym objawem guza mózgu. Nie mają cech charakterystycznych, dlatego też z samego istnienia bólu głowy trudno wnosić o obecności guza. Za guzem przemawiają stałe, stopniowo narastające bóle głowy z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami.. niekiedy bóle te nasilają się nad ranem, co stanowi ich cechę szczególną.
Miażdżyca naczyń krwionośnych: występują stałe lub okresowe bóle głowy. Jednostronne, dość silne ostre lub podostre bóle głowy u osoby z miażdżycą mogą świadczyć o istnieniu niedrożności tętnicy szyjnej i wytwarzaniu krążenia obocznego. Czasem mogą zapowiadać udar mózgu.
Nadciśnienie tętnicze: pojawiają się bóle głowy szczególnie potylicy nieustępujące pomimo przyjmowania środków przeciwbólowych, a ustępujące w momencie obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Jaskra: w napadzie jaskry występują silne bóle głowy umiejscowione w gałce ocznej, a nawet w całej połowie głowy. Towarzyszą im wymioty.
Krwotok podpajęczynówkowy: występują gwałtowne bóle głowy połączone z wymiotami i często utratą przytomności. O rozpoznaniu decyduje Tomografia komputerowa, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.
Zapalenie opon mózgowo-rdzenowych: występują ostre i podostre bóle głowy. Na właściwe rozpoznanie naprowadza współistnienie gorączki.
Zapalenie zatok: ból umiejscawia się zazwyczaj w okolicy zajętych zatok, pojawia się rano i nasila się koło południa.
Nerwoból nerwu trójdzielnego: występują krótkotrwałe jednostronne napady bólu w obrębie jednej, dwu lub trzech gałęzi nerwu trójdzielnego. Napady powtarzaja się wielokrotnie w ciągu dnia, bywają prowokowane przez jedzenie, golenie, a także dotykania pewnych okolic twarzy, warg lub nosa.
Wady refrakcji (załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez wszystkie struktury optycznego układu oka, zwłaszcza rogówkę, soczewkę, ciało szkliste): bóle głowy mogą występować w astygmatyzmie i znacznej nadwzroczności wymagającej silnego napięcia akomodacji, pojawiają się one przy dłuższej pracy wzrokowej i umiejscawia się w czole.
 
Podstawą rozpoznania przyczyny bólu głowy stanowi prawidłowo i dokładnie zebrany wywiad: czy mamy do czynienia z ostrym, czy z przewlekłym bólem głowy; czy istnieją jakieś typowe znamiona bólu; czy obok bólów głowy występują inne dolegliwości, czy SA to bóle samoistne, czy objawowe.
 
Możliwości terapeutyczne Biorezonansu magnetycznego BICOM optima: sprawdzamy stres geopatyczny, blokady, szukamy związku z innymi chorobami.
Wykonujemy testy KTT, szukając obciążeń alergicznych, gdyż niejednokrotnie u takich osób występuje alergia, szczególnie na mleko krowie i pszenicę. Następnie sprawdzamy czy występują obciążenia patogenami (wirusy, bakterie, pasożyty, candida albicans, metale ciężkie).
 
Jeżeli ból głowy jest objawem innego schorzenia należy leczyć dany organ stosując odpowiednie terapie narządowe.
 
Opracowano na podstawie XV Ogólnopolskiego Seminarium Biorezonansu 8-9 czerwiec 2013.

   Moje certyfikaty na portalu ZnanyLekarz.pl