Diagnoza

Diagnoza jest integralną częścią każdej formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, służy rozpoznaniu problemu, jego rozumieniu i poszukiwaniu źródeł. Umożliwia również odnalezienie silnych i słabych stron klienta, z których będzie można korzystać w dalszej pracy. Jest podstawą dla właściwego doboru metod i formy dalszej pracy, jak również niezwykle ważnym elementem procesu leczenia i rehabilitacji umożliwiającym monitorowanie postępów terapii.

Diagnostyka może być także traktowana, jako odrębna procedura, która w danym momencie nie będzie związana z podjęciem dalszej pracy terapeutycznej np. opiniowanie na potrzeby różnych instytucji, wybór szkoły, uczelni, zawodu.

Metody diagnostyczne oraz czas trwania całego procesu jest zależny od Państwa potrzeb oraz celu, dla którego diagnostyka jest prowadzona.

Metody pracy to:

  • wywiad psychologiczny,
  • obserwacja,
  • testy psychologiczne (kwestionariuszowe oraz testy projekcyjne).
  • kwestionariusze z zakresu seksuologii.

Dostępne testy

I. INTELIGENCJA:

1. TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Klasyczna i forma plus. Wiek:dzieci (od 6 roku życia), młodzież, dorośli. Procedura: badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 35 minut.

2. WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera. Wiek: młodzież powyżej 16 lat,dorośli.Procedura: badanie indywidualne; przeciętnie 60 – 90 minut).

3. PKIE – Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Wiek: młodzież od 14 lat, dorośli.Procedura:badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20 minut.

4. TRE – Test Rozumienia Emocji. Wiek: dorośli i młodzież od 15 roku życia. Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; czas badania: około 25 minut.

II. NEUROPSYCHOLOGIA:

1. BENTON – Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Wiek: dzieci, młodzież, dorośli. Procedura: badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; badanie jedną wersją trwa około 5 minut.

2. DUM – Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu. Wiek:dzieci, młodzież, dorośli. Procedura:badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu.

3. MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE). Wiek: Młodzież, dorośli.Procedura: badanie indywidualne; czas badania nieograniczony.

III. OSOBOWOŚĆ – WIELOWYMIAROWE KWESTIONARIUSZE

1. EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R. Wiek: 16 – 69 lat. Procedura: badanie indywidualne; czas badania nieograniczony.

2. Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 – MMPI-2. Wiek: Osoby dorosłe w wieku 18 – 69. Procedura: Badanie indywidualne i grupowe, czas nieograniczony-około 2 godzin.

3. NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości NEO-PI-R. Wiek:młodzież, dorośli. em>Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie: 35 – 45 minut.

4. GSES – Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności. Wiek: dorośli. Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; czas badania nie przekracza 2-3 minut.

5. KompOs – Skala Kompetencji Osobistej. Wiek:dzieci, młodzież.Procedura:badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut.

6. RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera. Wiek:dzieci, młodzież, dorośliProcedura: badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 20-25 minut.

7. SES – Skala Samooceny Rosenberga. Wiek:młodzież, dorośli.Procedura: badanie grupowe lub indywidualne; czas badania nieograniczony, przeciętnie od 2 do 5 minut.

8. STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Wiek:młodzież w wieku 15 i 16 lat, dorośli (21 – 79 lat), żołnierze zasadniczej służby wojskowej. Procedura:Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 15 – 20 minut.

9. TAT – Test Apercepcji Tematycznej. Wiek: młodzież, dorośli. Procedura: badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; pełne badanie obejmuje dwie sesje, na których przedstawia się po 10 obrazków.

10. SCID-II – Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV. Wiek: dorośli. Procedura: badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu.

11. ACL – Lista przymiotnikowa ACL (Adjective Check List). Wiek: Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli; Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie około 12 minut.

IV. TEMPERAMENT:

1. EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R. Wiek: 16 – 69 lat. Procedura: badanie indywidualne; czas badania nieograniczony.

2. FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu. Wiek:młodzież, dorośli. Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut.

V. ZDOLNOŚCI POZNAWCZE:

1. BENTON – Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Wiek: dzieci, młodzież, dorośli. Procedura: badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu; badanie jedną wersją trwa około 5 minut.

2. D2 – Test do Badania Uwagi. Wiek: dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli. Procedura: badanie grupowe lub indywidualne; czas badania właściwego ograniczony do 280 sekund.

VI. ZDROWIE:

1. CECS – Skala Kontroli Emocji. Wiek: dorośli. Procedura:badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut.

2. GSES – Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności. Wiek:dorośli. Procedura:badanie indywidualne lub grupowe; czas badania nie przekracza 2-3 minut.

3. KompOs – Skala Kompetencji Osobistej. Wiek: dzieci, młodzież. Procedura: badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut.

4. TYP-A – Skala Typu A-Framingham. Wiek: dorośli. Procedura:badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 3 minuty.

5. GHQ – Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga. Wiek:dorośli. Procedura:badanie indywidualne lub grupowe; czas badania na ogół nie przekracza 10 min.

6. SEG – Skala Ekspresji Gniewu. Wiek: dzieci w wieku szkolnym, młodzież.Procedura:badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu.

7. Mini-MAC – Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej. Wiek: dorośli. Procedura:badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut.

   Moje certyfikaty na portalu ZnanyLekarz.pl