Biorezonans BRT

Podstawy terapii biorezonansowej (BRT)

Terapia biorezonansowa została po raz pierwszy przedstawiona w 1977 r. przez niemieckiego lekarza Franza Morella, poprzedzona ponad dziesięcioletnimi badaniami biofizyków, przede wszystkim prof. Smitha z Londynu. 

Poniższe zdjęcie przedstawia aparaturę Bicom®Optima. 


Bicom®Optima to urządzenia diagnostyczno-terapeutyczne do biorezonansu o szerokim spektrum możliwości. 

Metoda terapii biorezonansowej wykorzystuje indywidualne dla każdego człowieka spektrum drgań jego tkanek. Oprócz drgań fizjologicznych, sterujących i koordynujących reakcje chemiczne, procesy rozwojowe, regeneracyjne, przemiany materii, czy też wydzielania hormonalnego, występują w organizmie człowieka drgania patologiczne, które odgrywają rolę zakłócającą.
Źródłem drgań patologicznych mogą być: nie wyleczone ogniska chorobowe, różnego rodzaju blizny, zatrucie: toksynami, wirusami, truciznami środowiskowymi oraz urazy, obciążenia metalami ciężkimi, i inne. Obciążającymi są również: wpływ pogody, geopatia, i inne zagrażające życiu czynniki jakie oferuje nam nowoczesny świat. Wiele chorób ma swój początek w błędnych niezharmonizowanych drganiach, które prowadzą do zaburzeń regulacji procesów biochemicznych.
Elektromagnetyczne sygnały wysyłane przez organizm zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz ciała są odbierane za pomocą trzymanych przez pacjenta elektrod i przekazywane przez przewody do aparatu terapeutycznego Bicom lub Mora. Celem terapii jest zredukowanie informacji patologicznych, nawet ich usunięcie oraz wzmocnienie drgań fizjologicznych.
Aby to osiągnąć w umieszczonym aparacie filtrze oddzielone są drgania zdrowe od patologicznych czyli chorobowych. Drgania zdrowe wracają do pacjenta w formie wzmocnionej, natomiast chorobowe są elektrycznie odwracane i w tej dopiero formie wprowadzane do organizmu. Po poprawie biofizykalnego stanu energetycznego, następuje szybko poprawa procesów biochemicznych zmierzająca ku normalizacji.

Poprzez tę formę terapii może być efektywnie leczonych, czasami nawet z zaskakującą szybkością wiele schorzeń jak stany zapalne, bóle , nerwice, choroby wrzodowe, reumatyczne-cukrzyca, alergeny, astma. Przy przewlekłych lub ciężkich zmianach, leczenie przybiera postać dłuższego procesu terapeutycznego.

Metoda ta została gruntownie naukowo zbadana i w żaden sposób nie działa obciążająco na pacjenta.

www.monadith.com.pl

JAK DZIAŁA BIOREZONANS?
 
Metoda Biorezonansu opiera się na założeniu, że procesy fizjologiczne w organizmie są kontrolowane i regulowane, nie tylko w wyniku procesów chemicznych, lecz w dużym stopniu elektromagnetycznych impulsów substancji i systemów.
Co więcej, oznacza to, że narządy, organy i układy w zdrowym organizmie wykazują charakterystyczne wzory częstotliwości i że każda ingerencja w częstotliwości tych wzorów może prowadzić do znacznych zakłóceń w organizmie, a ostatecznie do choroby.
 
Badania Burr`a na Uniwersytecie w Yale w latach trzydziestych pokazały, że zdrowe narządy i układy narządów emitują fale elektromagnetyczne o charakterystycznej częstotliwości i charakterystycznym wzorze częstotliwości. Co więcej, najnowsze wyniki badań z innych renomowanych, międzynarodowych ośrodków naukowych takich jak grupa profesora H. Hamalainen Politechniki w Helsinkach, udowodniły i potwierdziły istnienie tych drgań.
 
Profesor PA Anninos Demokryt (University of Tracji w Aleksandropolis, Grecja)
Wykazał w szeregu badań naukowych uzasadnione powiązania między procesami patologicznymi zmianami wzorów częstotliwości.
 
Od 1978 roku firma Regumed jest liderem w produkcji urządzeń do terapii biorezonansowych.
Ścisła współpraca z lekarzami oraz terapeutami z całego świata zaowocowała powstaniem najnowszej 8 generacji urządzeń. Metoda Bicom zaliczana jest do medycyny komplementarnej, używana również w świecie przez wiele uniwersytetów.
 
Uniwersytet w Pressburgu otrzymał 2 miliony Euro na badania nad urządzeniami do biorezonansu.

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE BIOREZONANSU ICOM
 
Diagnostyka alergii: pokarmowych, konserwanty, alergeny wziewne, pyłkowe, własne.
 
Diagnostyka obciążeń: wirusy, bakterie, pasożyty, szczepionki, metale ciężkie, toksyny, chemia, geopatia, testy 5 elementów (medycyna Chińska).
 
Możliwości terapeutyczne: eliminacja alergii; eliminacja obciążeń organizmu; terapie schorzeń przewlekłych układu: ruchu, krążenia, pokarmowego; terapie zaburzeń seksualnych; terapie odpornościowe, wspomaganie terapii nałogów; terapie chorób skóry; regulacja zaburzeń hormonalnych; terapie detoksyfikacji i inne.
 
Ponad 1000 gotowych programów terapeutycznych dla wielu wskazań.
Ponad 220 użytecznych połączeń programów (łańcuchy Programów).
Ponad 400 zapisanych kompleksów substancji (wzory substancji terapeutycznych) w celu ustabilizowania pacjenta.
Ponad 450 dostępnych alergenów.
Ponad 480 dostępnych patogenów do identyfikacji.
 
Terapie przyjazne pacjentom.
 
Codziennie  spotykamy się z coraz to większą grupą pacjentów, którzy poszukują pomocy zgodnie z medycyną naturalną, której działania nie pozostawiają skutków ubocznych.
 
Diagnostyka i terapia aparatem Bicom Optima jest bezbolesna i bezinwazyjna, możliwa również u dzieci poniżej 3 roku życia.
Terapia biorezonansem aparaturą Bicom Optima jest bezpieczna, nie wiąże się z przerwą w normalnym leczeniu, nie wpływa też na wchłanianie leków.
 
Opracowano na podstawie materiałów ze szkoleń i seminariów Monaditth-Biomed s.c.

 

Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej

 • czynniki genetyczne,
 • uwarunkowania psychospołeczne (zaburzone funkcjonowanie rodziny, choroby lub zaburzenia psychiczne w rodzinie, uzależnienia u rodziców, brak konsekwencji w procesie wychowawczym,
 • niezaspokajanie potrzeb psychicznych dziecka, deficyty neuropsychologiczne),
 • czynniki okołoporodowe
 • alergia i nietolerancja pokarmowa
 • ciężki przebieg chorób zakaźnych oraz urazy czaszki w okresie dziecięcym
 • przewlekłe zatrucia ołowiem
 • niedobór substancji neuroprzekaźnikowej
 • dostarczanie organizmowi nadmiernej ilości barwników, konserwantów i salicylanów

Objawy w sferze poznawczej;

 • trudności w skupieniu uwagi
 • brak wytrwałości, pochopność, męczliwość w pracy intelektualnej
 • pobieżność myślenia, przerzucanie uwagi z obiektu na obiekt
 • brak umiejętności planowania
 • objawy w sferze emocjonalnej;
 • nieopanowane, nieraz bardzo silne reakcje emocjonalne, wybuchy złości, impulsywność działania
 • opóźniony rozwój społeczny, trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, popisywanie się przed rówieśnikami, aby zwrócić na siebie uwagę

 
Cechy dorosłego człowieka z Nadpobudliwością psychoruchową

 • częste przerywanie innym
 • niedostatecznie rozwinięta pamięć robocza (krótkotrwała)
 • brak cierpliwości, gwałtowne zmiany emocjonalne, zapominanie ustalonych terminów
 • intensywne, lecz często nietrwałe relacje z innymi

Sposób działania

 • poprawna diagnoza, edukacja, modyfikacja zachowania (terapia behawioralna), próba znalezienia czynników nasilających pobudzenie i adekwatna terapia biorezonansowa
 • ekspozycja na szkodliwe substancje, np. szczepionki, antybiotyki, leki p/gorączkowe, chemiczne substancje środowiskowe tj. pestycydy, metale
 • osłabiona flora jelitowa, co powoduje większą możliwość narażenia na chorobotwórcze drobnoustroje, obciążenia różnego rodzaju drobnoustrojami
 • elektrosmog, stres, geopatia, niedobór snu,
 • alergie pokarmowe, kofeina
 • ograniczenie spożycia cukrów prostych
 • szkodliwe barwniki i dodatki spożywcze (E), glutaminian sodu, aspartam,
 • niedobory witamin i minerałów

Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej mają zwiększoną potrzebę stałego oparcia oraz poczucia, że są kochane. Pozbawienie pomocy ze strony rodziców i pedagogów może w konsekwencji prowadzić do :

 • obniżonej samooceny,
 • zaburzeń sfery uczuciowej i rozwoju nerwicy,
 • rozwoju depresji,
 • osobowości aspołecznej,
 • zaburzeń w zachowaniu objawiających się postawą lękową lub agresją,
 • uzależnień,
 • słabszych osiągnięć w szkole, co wiąże się z  późniejszym wykształceniem dziecka.
   
  Opracowano na podstawie XVI Seminarium Biorezonansu – czerwiec 2014

   Moje certyfikaty na portalu ZnanyLekarz.pl